Lastehoid


Oleme avatud E-R kell 7.30-18.00, suvekuudel E-R 8.00-18.00, riigipühadel suletud!

MUUSIKARINGI HINNAKIRI

Muusikaringi kohatasu on 40 eur/kuus, millele lisandub 5 eur iga käidud tunni eest.LASTEHOIU HINNAKIRI


Lapsehoiuteenus 820.- eur/kuus.

UUS!  Päevahoiuteenus kodustele lastele al 01.08.2024:

1 päev nädalas terve päev2 päeva nädalas terve päev3 päeva nädalas terve päev
 200.- eur/kuus 365.- eur/kuus 530.- eur/kuus

Lapsehoiuteenuse lõplik maksumus lapsevanemale sõltub lapse ja lapsevanema rahvastikuregistrijärgsest elukohast ja vastava kohaliku omavalitsuse poolt antavatest soodustustest.


Kuutasule lisandub söögiraha 2.10 eur/päevas*
* Toidukulu päevamaksumus teiste omavalitsuste lastele (v.a Harku vald), kes osalevad lapsehoiuteenusel on 6,35 eurot/päevas

Harku valla eralapsehoiuteenuse ning Tallinna linna lapsehoiutoetuse info on leitav alljärgnevatelt linkidelt.

https://www.tallinn.ee/et/lapsehoiutoetus

https://www.harku.ee/eralapsehoiuteenus


Eralapsehoiuteenus on Harku valla elanikele võrdsustatud lasteaia kohatasuga. 


  • Kui kummagi vanema või üksikvanema elukoht 31. detsembri 2023 aasta seisuga ei olnud Harku vald, siis on kohatasu 20% alammäärast (2024. aastal 164.- €).
  • Kui mõlema vanema või üksikvanema elukoht oli 31. detsembri 2023 aasta seisuga Harku vald, siis on kohatasu 10% alammäärast (2024. aastal 82.- €).
  • Kui ühe vanema elukoht oli 31. detsembri 2023 aasta seisuga Harku vald, siis on kohatasu 15% alammäärast (2024. aastal 123.- € kuus).
  • Lisainfo kohatasu määrade kohta: https://www.harku.ee/lasteaiakoha-taotlemine 


Lisateenused

RUUMIDE RENT

Meie avarates ruumides on võimalik korraldada lapsele sünnipäev, viia läbi seminare ja koolitusi.

HINNAKIRI

Lastehoiu ruumide rent 35 eur/tunnis, alates 4. tunnist 25 eur/tunnis.